Terapia psychodynamiczna ma charakter autorski i indywidualny - jest efektem spotkania dwóch osób i relacji jaką utworzą - dlatego charakter pracy terapeutycznej opartej na porozumieniu (sojuszu) terapeutycznym między pacjentem a terapeutą za każdym razem jest procesem twórczym.

Terapia ta opiera się na psychodynamicznej koncepcji człowieka, która, podobnie jak terapia psychoanalityczna, zakłada, że :

 • istnieje nieświadomość - czyli taka część naszych pragnień i motywacji, której świadomie nie dostrzegamy i/lub nie akceptujemy. Procesom nieświadomym możemy przyglądać się analizując m.in.: sny, fantazje, czynności pomyłkowe i przejęzyczenia.
 • na życie każdego człowieka mają wpływ nieświadome konflikty, które oddziałują na nasze postrzeganie siebie, relacji i świata, a które mają swoje źródło w doświadczeniach z przeszości w tym w doświadczeniach wczesnego dzieciństwa
 • sposób bycia w relacji z ważnymi dla pacjenta osobami ma tendencję do odtwarzania się w relacji terapeutycznej w postaci przeniesienia i przeciwprzeniesienia.
 • uzyskanie wglądu, a zatem dopuszczenie do swiadomości i przepracowanie wypartych treści może pomagać w rozumieniu własnych uczuć i przynosić ulgę, znosić objawy.

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej odwiedź strony:

  www.psychodynamika.pl
  www.kcp.krakow.pl

 • My jako Zespół Terapeutów, poza indywidualną pracą terapeutyczną, chcielibyśmy przełamywać wciąż niestety spotykaną opinię, że korzystanie z psychoterapii jest powodem do wstydu i dowodem słabości. Nasze doświadczenie w pracy z pacjentami pokazuje, że jest wprost przeciwnie: poznawanie własnego wewnętrznego świata - nie zawsze jednoznacznie pięknego - wymaga odwagi, a poszukiwanie pomocy psychologicznej jest wyrazem pokory wobec własnych ograniczeń i determinacji aby coś zmienić. Na różnych etapach życia każdego z nas spotykają trudności emocjonalne, a sięganie po pomoc nie jest powodem do wstydu. Psychoterapia jest powszechnie uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych, a także skutecznym sposobem radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, gdy wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół, czy wsparcie duchowe nie dają satysfakcjonujacego poczucia ulgi w cierpieniu psychicznym. Zadaniem psychoterapeuty nie jest dawanie rad, podejmowanie decyzji za pacjenta, czy przejmowanie odpowiedzialności za jego własne życie. Rolą terapeuty jest pomoc w nazywaniu uczuć i rozumieniu zachowań pacjenta, pokazywanie z nowej perspektywy pewnych wydarzeń z jego życia, a w końcu towarzyszenie w cierpieniu i przynoszenie ulgi poprzez empatyczne rozumienie, współodczuwanie i wykorzystanie wiedzy psychologicznej i doświadczenia zawodowego. Każdy terapeuta z naszego zespołu przebył długoterminową terapię własną w ramach szkolenia z psychoterapii, ma zatem własne doświadczenie bycia pacjentem, co ułatwia nam rozumienie uczuć osoby, która siada na przeciwko nas w fotelu. To osobiste doświadczenie pozwala nam także z przekonaniem zachęcać pacjentów do wkładania wysiłku w poznawanie samego siebie - naszym zdaniem warto...

  Strona główna | Cele | Kontakt terapeutyczny | Terapeuci/zespół